CỌC ĐỒNG TIẾP ĐỊA

/CỌC ĐỒNG TIẾP ĐỊA
  • Cọc tiếp địa,cọc tiếp đất bao gồm: cọc thép mạ đồng, cọc thép bọc đồng,cọc đồng chống sét với nhiều kích cỡ khác nhau, độ dài khác nhau như :  D14.2  dài 2,4 mét, D16  dài 2,4 mét hoặc 3 mét, D18  dài 2,5 hoặc 3 mét, D20  dài 2,5 hoặc 3 mét, D25 dài 2,5 hoặc 3 mét.
    Giá Bán:
    Liên Hệ
  • Cọc tiếp địa,cọc tiếp đất bao gồm: cọc thép mạ đồng, cọc thép bọc đồng,cọc đồng chống sét với nhiều kích cỡ khác nhau, độ dài khác nhau như :  D14.2  dài 2,4 mét, D16  dài 2,4 mét hoặc 3 mét, D18  dài 2,5 hoặc 3 mét, D20  dài 2,5 hoặc 3 mét, D25 dài 2,5 hoặc 3 mét.
    Giá Bán:
    Liên Hệ